Básnik, prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež a maliar. Narodil sa v Turčianskej Štiavničke, zomrel v Bratislave. Počas štúdií v Prahe bol členom spolku Detvan. Usadil sa v Bratislave, po vojne bol tajomníkom Zväzu československých spisovateľov, po roku 1956 sa venoval len literárnej práci.

Pamätnú tabuľu z modrého mramoru odhalili J. Kostrovi 9. septembra 1998 v Bratislave na Medenej ulici, kde býval v poslednom období života. Autorkou výtvarného návrhu pamätnej tabule bola akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová. Tesársku prácu vykonal kamenár Karol Roganský z Krupiny. Ján Kostra je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí, autorom náhrobníka z vápencového kameňa je sochár Alexander Ilečko (1978).

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy