Dramatik Ivan Stodola bol rodákom z Liptovského Mikuláša. Lekárske vzdelanie mu umožnilo pracovať vo verejných funkciách zdravotníckych úradov. V roku 1951 ho vo vykonštruovanom procese sabotáže odsúdili na 8 rokov väzenia a stratu majetku, po dvoch rokoch bol amnestovaný prezidentom. Svoje najvýznamnejšie dramatické diela vytvoril od konca 20. do začiatku 40. rokov minulého storočia. Pochovaný bol pôvodne v rodinnej hrobke bratislavského cintorína na Kozej bráne. V roku 1989 previezli jeho urnu na Národný cintorín do Martina, kde mu zhotovili nový náhrobok.

Rodné mesto dalo Ivanovi Stodolovi odhaliť 10. apríla 2006 počas Dní Liptovského Mikuláša pamätnú tabuľu v Bratislave. Osadená bola na bytovom dome na Grösslingovej ulici, v ktorom býval medzi rokmi 1935 až 1951.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy