Aristokrat István Széchenyi patrí k osobnostiam reformného obdobia, ktoré požívajú najväčšiu úctu maďarského národa. V mladosti absolvoval cestu po západnej Európe, kde sa inšpiroval novými myšlienkami hlavne z anglického prostredia. Zúčastňoval sa zasadaní uhorského snemu, konaných v 1. polovici 19. storočia v Prešporku. Venoval veľký majetok na založenie maďarskej vedeckej akadémie a zaradil sa k priekopníkom v uplatňovaní modernejšieho hospodárenia. Patril medzi umiernených reformátorov a revolučný vývoj v polovici 19. storočia mu priniesol aj rozčarovania. V osobnom živote sa prejavili prehĺbením depresií a na jeseň 1848 odstúpil z Batthyányho vlády. Život ukončil samovraždou.
Pamätnú tabuľu Istvánovi Széchenyimu odhalili 10. apríla 2017 v Bratislave na budove bývalého kasína na Kapucínskej ulici spoločne maďarská veľvyslankyňa Eve Czimbalmosné Molnar, zástupca Széchenyiho spoločnosti András Rubovszky a zástupca SAV Miroslav Morovics. Pamätná tabuľa bola odhalená po viacročnom úsilí maďarských organizácií, zaštitujúcich sa duchovným odkazom grófa Istvána Széchenyiho.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy