Imrich Lichtenfeld sa narodil v Budapešti, ale detstvo a mladé roky prežil v Bratislave, kde sa rodina presťahovala. Po otcovi zdedil vzťah k športu, aktívne sa venoval predovšetkým zápaseniu a boxu. V roku 1936 sa spolupodielal na založení organizácie židovskej sebaobrany, keďže v tej dobe prichádzalo v Bratislave vo zvýšenej miere k fyzickému napádaniu židovského obyvateľstva. Pred holokaustom unikol v roku 1940 na legendárnom parníku Pentcho. V roku 1942 sa zapojil v Palestíne do židovského odboja a po vzniku štátu Izrael vstúpil do jeho armády. Počas dvadsaťročnej vojenskej služby v nej uplatňoval umenie bojovej sebaobrany, ktoré sám vyvinul a postupne aj zdokonaľoval aj pre civilné použitie. Je známe pod hebrejským názvom Krav Maga (boj zblízka).
Pamätnú tabuľu Imrichovi Lichtenfeldovi v Bratislave na Židovskej ulici odhalili 21. júna 2018 zástupcovia Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk, Pavol Mešťan, Lichtenfeldov žiak Yaron Lichtenstein a riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska BKIS Vladimír Grežo. Udialo sa tak pri otvorení výstavy MŽK, venovanej I. Lichtenfeldovi. Iniciátorom pamätnej tabule bol Yaron Lichtenstein.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy