Profesor hospodárskeho práva Imrich Karvaš sa v roku 1938 stal ministrom v československých úradníckych vládach Jana Syrového. Po vzniku Slovenského štátu prevzal v marci 1939 vedenie Slovenskej národnej banky. Svojou činnosťou (presunom zásob tovaru a finančného obeživa v roku 1944 na stredné Slovensko) pripravil ekonomické zázemie pre Slovenské národné povstanie. Už 3. septembra 1944 ho zatklo gestapo, prešiel viacerými nemeckými internačnými tábormi a nakoniec ho aj odsúdili na trest smrti. Smrti sa vyhol vďaka šťastným okolnostiam. V novembri 1945 ho československý Národný súd zbavil obvinení z kolaborácie s ľudáckym režimom. Po nástupe komunistov k moci bol odsúdený na dvojročné väzenie, v roku 1953 ho vysťahovali aj s rodinou z Bratislavy a v roku 1958 po falošnom obvinení z velezrady bol odsúdený na trest dlhoročného odňatia slobody. Zachránila ho amnestia v roku 1960, v roku 1969 bol rehabilitovaný.
Imrichovi Karvašovi odhalili 25. februára 2020 bronzovú bustu na budove SNB jeho syn Milan Karvaš, guvernér NBS Peter Kažimír a prezident Rotary klubu Robert Hromec. Autorom busty je sochár Martin Pala.

 

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša, 25. 2. 2020, in: nbs.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy