Učiteľ Ignác Gessay sa v roku 1898 vysťahoval do USA. Čoskoro sa uplatnil ako novinár v slovenských krajanských novinách a stál pri založení tamojších slovenských novinárskych organizácií. V roku 1907 bol spoluzakladateľom Slovenskej ligy v Amerike. Je signatárom Pittsburgskej dohody, ktorá mala Slovensku poskytnúť autonómiu v spoločnom česko-slovenskom štáte. Po jeho vzniku organizoval repatriáciu amerických Slovákov. Podľa amerického vzoru v roku 1920 v Bratislave založil Slovenskú ligu na Slovensku, ktorá sa doma prezentovala ako kultúrna ustanovizeň a venovala sa budovaniu slovenského školstva. Gessay pracoval v jej riadiacich štruktúrach, zomrel predčasne po nemoci, pochovali ho na Ondrejskom cintoríne.
Na pamäť Ignáca Gessaya bol na bývalom Národnom dome Slovenskej Ligy na Grösslingovej ulici osadený jeho bronzový pomník. Je v tvare polpostavy v nadživotnej veľkosti na travertínovej konzole pri vstupe do pasáže domu. Odhalil ho kanonik Jozef Šrobár 18. októbra 1936 pri príležitosti 8. výročia Gessayovej smrti (udalosť bola spojená so slávnostným otvorením domu Ligy). Autorom pomníka bol sochár Ľudovít Majerský, dala ho zhotoviť Slovenská liga. Jej zámerom bolo osadiť na dome aj pendantný pomník zakladateľa Slovenskej ligy v Amerike Štefana Furdeka, ale tento úmysel sa zrealizoval až začiatkom nového tisícročia.

 

Róbert Letz: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 - 1948), Martin 2000, str. 63

Blízke pamätníky

Kamerové systémy