Z územia Slovenska bolo do koncentračných táborov deportovaných okolo 70 tisíc židovských obyvateľov, počet detí nie je známy. V prvých vlakových transportoch, tzv. pracovných, ešte deti neboli. Od apríla do októbra 1942 však už nasledovali rodinné transporty aj s deťmi. Vo vyhladzovacích táboroch boli deti aj starci pre nacistov najmenej potrební, tak končili v plynových komorách takmer automaticky. V septembri 1944 boli transporty zo Slovenska obnovené. Židom z nich sa už podarilo koncentračné tábory aj prežiť, pretože napríklad v Osvienčime už od novembra 1944 plynové komory nefungovali.
Myšlienka, zhotoviť pamätnú tabuľu pre deportované deti zo židovských rodín, je od Štefánie Sališovej zo Spoločnosti kresťanov a židov na Slovensku. Spoločnosť je donorom pamätnej tabule, ktorú odhalili 6. apríla 2017 na peróne bratislavskej Hlavnej stanice.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy