Zdecimovaná židovská komunita si v Bratislave na rôznych pietnych miestach odhalila pamätníky a pamätné tabule, ktoré pripomínajú tragédiu tohto národa. Holokaust na území Slovenska postihol vyše stotisíc Židov.

Pamätná tabula osadená v júli 1995 je na zadnej strane dome smútku neologického cintorína. Nachádzajú sa tam dve pamätné tabule, neviem, či boli odhalené spolu.

Pamätník v podobe kamennej stély je na ortodoxnom cintoríne.

Tri pamätné tabule sú na bočnej fasáde domu smútku ortodoxného cintorína na Žižkovej 36. Pripomínajú 15 000 bratislavských Židov, ktorí zahynuli v rokoch 1942 – 1945.

V podchode synagógy na Heydukovej 11 umiestnili roku 1946 dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú 70 000 obetí z radov Židov z územia Slovenského štátu.

Vo výstavnej sále Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17 bol v roku 1992 alebo 1993 zriadený pamätník s nápisovou stenou, kde je menoslov slovenských rabínov, ktorí zahynuli počas vojny.

 

 

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy