Robotnícky dom na Dunajskej ulici v Bratislave bol postavený v 20-tych rokoch minulého storočia. Ale už v roku 1905 sa tu na pôde staršieho domu konal prvý zjazd Slovenskej sociálno-demokratickej strany Uhorska. V rokoch 1902 – 1918 v ňom sídlil robotnícky spolok Napred. Na ustanovujúcom zjazde Zväzu mladých komunistických robotníkov Slovenska, ktorý tu usporiadali 5. septembra 1920, vyzvali na založenie Komunistickej strany. V rokoch 1926 – 1929 bol dom zázemím Federácie robotníckych telocvičných jednôt.
Na fasáde Robotníckeho domu je pamätná tabuľa pripomínajúca, že že v nej bolo stredisko bratislavských členov FRTJ. Jej autorom je sochár Vladimír Farár, zhotovil ju v roku 1962.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy