Rodák z Bratislavy Franz Schmidt získal od matky prvé znalosti hry na klavíri už v útlom detstve. Hru na organe si vyskúšal u organistu Rudolfa Madera v Dóme sv. Martina a hlavne u pátra Feliciána (Jozefa Môcika) vo františkánskom kostole. Rodina sa presťahovala do Viedne v čase, keď mal 14 rokov. Vo Viedni získal vyššie hudobné vzdelanie. Ako violončelista získal miesta v orchestroch Dvornej opery a Viedenskej filharmónie. Po čase ich ale postupne opustil, aby mal väčší priestor pre skladateľskú a pedagogickú činnosť. V závere života bol v Rakúsku najuznávanejším hudobným skladateľom. Bratislavu často navštevoval, priviedol si z nej aj svoju prvú manželku.
Bytový dom na Námestí SNP, v ktorom sa narodil Franz Schmidt, už nejestvuje. Na jeho mieste postavili budovu dnešného sídla ministerstva kultúry. V decembri 1965 na budove zo strany Uršulínskej ulice odhalili F. Schmidtovi pamätnú tabuľu z bronzu. Jej donorom bol Schmidtov žiak Ľudovít Rajter a autorom sochár Alexander Vika

 

Zuzana Godárová: Hudobný skladateľ, organista, klavirista a violončelista Franz Schmidt, 13. 11. 2019, in: bratislavskerozky.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy