9-ročný klavírny talent Franz Liszt predviedol svoje umenie 26. novembra 1820 v sídle grófa Michala Esterházyho na Ventúrskej ulici. Prítomných hostí z radov aristokracie zaujal natoľko, že sa rozhodli ho finančne podporiť vo vzdelávaní, aby sa chlapcovo hudobné nadanie prehlbovalo. Liszt už ako známy skladateľ navštevoval Bratislavu sporadicky, ale od počiatku 70-tych rokov 19. storočia sa v meste obdiv k hudobníkovi znásobil. V Bratislave sa stal najuznávanejším skladateľom, kontakt s ním sprostredkovával hlavne archivár Ján Batka, ktorý sa v hudbe dobre orientoval a bol znalcom Lisztovej skladateľskej tvorby. Jeden z vrcholov Lisztových vystúpení v Bratislave predstavovala prezentácia jeho Korunovačnej omše v roku 1884 pod jeho dohľadom. Do interpretačného orchestra Omše Bratislava vtedy pozvala najznámejších dirigentov a hudobníkov z Európy.
V Bratislave na paláci na Ventúrskej ulici Lisztovi 22. októbra 1961 pri príležitosti 150. výročia narodenia odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu koncert z roku 1820. Jej autorom je akademický sochár Pavel Chrťan. Na dvore paláca v roku 1963 odhalili Lisztovu bronzovú sochu od Jána Kulicha.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy