Veľká osobnosť českého národného obrodenia František Palacký, ktorý získal prídomok Otec národa, študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1823 odišiel do Prahy, kde mu v začiatkoch pomohol Josef Dobrovský, ktorý ho uviedol ako historika medzi vysokými českými šľachticmi. Od roka 1827 začal Palacký pracovať na viaczväzkových Dejinách národa českého v Čechách a na Morave, ktoré dokončil krátko pred smrťou. V roku 1948 viedol slovanský zjazd v Prahe, bol prívržencom austroslavizmu, ale ponúknuté miesto ministra školstva viedenskej vlády odmietol. Politickými otázkami sa neskôr prestal zaoberať.
V Bratislave Františkovi Palackému v roku 1931 alebo 1933 (v literatúre sa objavujú oba tieto letopočty) odhalili bustu pred školou na Palackého ulici. Jej autorom bol sochár Ladislav Šaloun. Použil na ňu kameň zo zničeného pomníka Márie Terézie. Palackého pomník na prelome tisícročí nepôsobil esteticky, mramorová busta časom zčernala a aj podstavec bol značne znečistený. V roku 2015 pomník zrenovoval GIB, správca bratislavských pamiatok. Na buste boli zároveň aj domodelované chýbajúce časti tváre.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy