František, syn Leopolda II., mal dedičný titul rímskonemeckého cisára ako František II., ale ríša rímsko-nemeckého národa zanikla v roku 1806 a s ňou aj tento titul. Sám František však prijal v roku 1804 aj novozavedený titul rakúskeho cisára ako František I. Vlády v Rakúsku sa ujal v roku 1792 po smrti otca a následne bol v tom roku korunovaný v Uhorsku a aj v Čechách.

Svoju mramorovú bustu daroval cisár Prešporku ako pozornosť vďaky, keď v meste v roku 1809 prežil obliehanie Napoleonom. Jej autorom bol viedenský profesor akadémie výtvarných umení Jozef Klieber. Busta bola dlhú dobu umiestnená na žulovom podstavci pri stene Starej radnice. Po rekonštrukcii Primaciálneho paláca ju v roku 1993 aj s podstavcom umiestnili ku reprezentačnému schodisku paláca.

 

Štefan Holčík: Podstavec busty cisára bol pod schodiskom, in: Bratislavské noviny 10/2003, str. 9

Blízke pamätníky

Kamerové systémy