Ferdinand Martinengo sa narodil v chorvátskom Záhrebe v talianskej šľachtickej rodine. Od mladosti bol vynikajúcim šermiarom. Po prisťahovaní do Prešporka v roku 1844 si založil šermiarsku a telocvičnú školu. Zorganizoval založenie športových klubov rôzneho zamerania a predovšetkým prešporského hasičského spolku. Na jeho ustanovujúcom zasadaní v roku 1868 bol založený hasičský zbor, F. Martinengo bol menovaný jeho veliteľom. Pár mesiacov po vzniku bol prvou ostrou akciou zboru zásah pri požiari hostinca neďaleko Trnavského mýta. F. Martinengo je pochovaný na Ondrejskom cintoríne. Náhrobný pomník mu dal zhotoviť s prispením mesta miestny hasičský spolok.
Vo dvore hasičskej zbrojnice na Kýčerského ulici je F. Martinengovi venovaná pamätná tabuľa z roku 1937. Pôvodne bola odhalená počas zjazdu československých hasičov 3. júla uvedeného roka na hasičskej zbrojnici na Radlinského ulici. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, od roka 1998 šíriteľ odkazu osobnosti, ktorej meno má v názve, bola iniciátorom novej pamätnej tabule pre F. Martinenga. Bola osadená pri staršej pamätnej tabuli, odhalila ju starostka Starého mesta Táňa Rosová 3. mája 2011. Jej autorom je Drahomír Zobek. Od spomenutého dátumu nesie zbrojnica Martinengovo meno.

Ján Vyhnánek: Zásluhy Ferdinanda Martinenga..., 15. 12. 2017, in: bratislavskerozky.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy