Páter Felicián, vlastným menom Jozef Môcik (Moczik), sa narodil v Banskej Štiavnici, zomrel v Bratislave. Vstúpil do františkánskej rehole, v roku 1893 bol vysvätený za kňaza. Neskôr z rehole vystúpil. Pôsobil v Malackách, Budapešti a Prešporku. Tu založil aj chlapčenský spevácky zbor. Bol vychovávateľom, slúžil v kostole uršulíniek v Prešporku. Bol aj výtvarníkom, spracovával najmä náboženské témy. Dňa 16. augusta 1917 pred kostolom uršulíniek bodol pátra do brušnej dutiny Anton Schönhofer, bývalý staviteľ organov. Ten už v starobe pravdepodobne trpel aj duševnou poruchou a pátra považoval asi za osobného nepriateľa. Páter Felicián o dva dni zomrel, pochovaný bol na Ondrejskom cintoríne. A. Schönhofer bol odsúdený do väzenia.
V lodi kostola uršulíniek bol osadený pamätný reliéf s nápisom od sochára Alojza Rigeleho na pamiatku kňaza F. J. Môcika. Odhalili ho 6. mája 1923. A. Rigele ho vytesal z úlomku mramoru zo zničeného pomníka Márie Terézie.

 

Ján Vyhnánek: Úkladná vražda pátra Feliciána (1861-1917), in Staromestské noviny 8/2017, str. 8, 9

Blízke pamätníky

Kamerové systémy