Ústavný zákon o federácii bol prijatý slávnostne prijatý v Španielskej sále Pražského hradu 27. októbra 1968. O tri dni neskôr ho najvýznamnejší predstavitelia ČSSR podpísali na Bratislavskom hrade. 

Na pamäť tejto udalosti na nádvorí bratislavského hradu zasadili 30. októbra 1968 tri pamätné lipy. Dopĺňa ich jednoduchá kovová informačná tabuľka osadená na betónový obrubník.

Samotnú miestnosť pri Korunnej veži, kde zákon podpísali, opatrili pamätným nápisom v roku 1970: V TEJTO SÁLE BOL DŇA 30: OKTÓBRA 1968 PODPÍSANÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON O ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCII. Nápis bol na kameni bosáže prestupujúcej do sály, bol zhotovený z pozlátených bronzových litier. Jeho autorom bol architekt Ladislav Snopek. Nápis je dnes už odstránený.

 

Dušan Martinček: Kronika obnovy Bratislavského hradu 1953-1979, Bratislava 1988, str. 109, 119

Blízke pamätníky

Kamerové systémy