Eugen Filkorn bol v roku 1904 vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. Po krátkej pastoračnej službe pôsobil ako pedagóg na cirkevných školách. Počas 1. ČSR bol politicky činný, ako člen HSĽS bol zástancom slovenského autonomizmu. Založil a viedol Katolícku jednotu žien. V roku 1922 založil v Bratislave študentský internát, ktorý sa od roku 1926 presťahoval do novopostavených priestorov, známych pod menom Svoradov. E. Filkorn bol jeho riaditeľom. V dobe Slovenského štátu bol poslancom parlamentu. Po vojne bol zadržaný a internovaný, v roku 1947 odsúdený, ale aj podmienečne prepustený z väzby. V ďalšom období zastával funkciu predsedu cirkevného súdu v Nitre.
V roku 1996 arcibiskup Ján Sokol odhalil Eugenovi Filkornovi pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom vo vstupnom priestore Svoradova. Ako doplnok zároveň vedľa nej osadili ďalšiu tabuľu s veršami Andreja Žarnova. Na pamätnej tabuli je uvedený ako jej donor Anton Potocký z Bonnu.

 

Róbert Letz: Filkorn, Eugen, in: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, str. 339, 340

Blízke pamätníky

Kamerové systémy