Prvé verejné elektrické osvetlenie v Prešporku realizovali 25. augusta 1878 v záhrade Grasalkovičovho paláca na slávnosti Spolku typografov, keď tu rozsvietili 200 elektrických svietidiel.

Pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto udalosť odhalil 26. augusta 2003 prezident Rudolf Schuster a Konrad Kreuzer zo Západoslovenskej energetiky v záhrade paláca. Pamätná tabuľa bola zhotovená podľa návrhu akademického maliara Ondreja Zimku. Iniciátorkou pamätnej tabule bola Mgr Tatiana Sikorová z archívu STU, ktorú inšpiroval článok ing. Vojtecha Sládka a v jeho mene listom oslovila prezidentskú kanceláriu.

 

(vj): Prvé exteriérové osvetlenie v Bratislave, in: Spektrum 2/2003, periodikum STU, str. 20

Blízke pamätníky

Kamerové systémy