Sovietska Dunajská flotila bola riečna vojenská jednotka, ktorá sa zúčastnila na oslobodzovaní podunajských krajín od ústia rieky až po Viedeň. V Bratislave mala veliteľské stanovištia na Martanovičovej a Mudroňovej ulici.
Autorom pamätníka Dunajskej flotily na Vajanského nábreží v Bratislave je akademický sochár Juraj Hovorka s architektonickou spoluprácou Štefana Svetka. Pamätník je stvárnený v podobe kormidla, ale pôvodná idea objednávateľov pamätníka bola iná a ťažko realizovateľná. Mali predstavu, že pamätník by mala tvoriť priamo do Dunaja ponorená prova lode s postavou námorníka so samopalom. Pamätník odhalil 3. apríla 1970 sovietsky admirál Grigorij Nikitič Cholosťakov, ktorý bol v dobe oslobodenia Bratislavy veliteľom Dunajskej flotily.
Na budove na Mudroňovej ulici, kde sídlilo jej veliteľstvo počas apríla 1945, je Dunajskej flotile venovaný pamätný nápis, píšeme o ňom na inom mieste.

Použitá literatúra: Jana Škutková: Sochár chce hmotu premôcť, tá ho za to trestá i odmeňuje..., in: Hlas Nového Mesta 7-8/2017, str. 21

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy