Na dome na Wilsonovej ulici je pamätná tabuľa s reliéfom hasičov pri zákroku a napravo od reliéfu je jej súčasťou už čiastočne rozpadnutá tabuľa s nemeckým textom. Jej slovenský pendant naľavo sa už skôr rozpadol úplne. V prípade bratislavských hasičov je nemecký text úplne v poriadku, pretože ešte len roku 1926 sa zlúčili pôvodne samostatné bratislavské zbory hasičov, nemecký a slovenský. Pamätná tabuľa je na dome, ktorý bol postavený ako Domov dobrovoľných hasičov a záchranárov v Bratislave. Je na rohu Radlinského a Wilsonovej ulice.

Dom od architekta Friča slávnostne odovzdali 27. septembra 1936. Pamätná tabuľa na ňom od samého počiatku ešte nebola. V blízkej dobe nasledovali dve udalosti, pri ktorých by ju mohli odhaliť.

Už v júli 1937 sa konal v Bratislave celoštátny zjazd československých hasičov za prítomnosti predsedu vlády Milana Hodžu. Ďalšia príležitosť by nasledovala pri premenovaní Wilsonovej ulice na Michaelisovu v roku 1943. (W.(B.) Michaelis (+ 1910), bratislavský mešťan, založil základinu pre podporu hasičov, ešte aj jeho vdova v testamente odkázala hasičom vilu na Kuzmányho ulici.)

Na pamätnej tabuli je citát J. A. Komenského publikovaný z nižšie spomenutého diela od Fr. Krausa, ktorý sa spomína v spodnej časti tabule. Ide o Františka Krausa v publikácii (použitá literatúra) často spomínaného ako podstarostu (Bratislavy, vo funkcii bol do roku 1939) a v stati o dome hasičov sa o ňom hovorí ako o čestnom predsedovi Domova. Dielo Ideálne štáty mu vydali v roku 1936.

 

Julius Malárik: Bratislavské hasičstvo 1867 – 1937, Bratislava 1937

Blízke pamätníky

Kamerové systémy