K pripomenutiu Dní družobného mesta Kyjeva konaných v Bratislave v roku 1977 dala Bratislava postaviť celkom asi tri pylóny rovnakého tvaru. Ich autormi boli sochári Ambróz Balážik a Rastislav Miklánek. Je na nich informačný a oslavný nápis, erb Kyjeva a erb Bratislavy. Boli umiestnené na miestach, kde prebehli sprievodné slávnosti: na Kamennom námestí, v Parku družby v Dúbravke a v parku pri rusovskom kaštieli.

Pylón na Kamennom námestí bol osadený v roku 1979.

 

Viera Varínska: Prehľad hlavných akcií...., in: Pamiatky a príroda Bratislavy 6, Bratislava, str. 46

Blízke pamätníky

Kamerové systémy