V období Slovenského štátu na Slovensku žilo okolo 2000 bulharských záhradníkov, ktorí prichádzali do Československa v 20-tych rokoch minulého storočia z ekonomických dôvodov. Na bratislavské univerzity (Slovenskú vysokú školu technickú a Slovenskú univerzitu) sa vo veľkých počtoch prihlásili bulharskí študenti po zatvorení českých univerzít v roku 1939 a po odchode z juhoslávskych univerzít. Počet bulharských vysokoškolákov v Bratislave kulminoval v školskom roku 1941/1942 na čísle 562. Veľká časť z nich bola revolučne naladená a organizovaná v protifašistickom študentskom spolku BONSS. Z 13. na 14. novembra 1944 zatkli na Slovensku 51 bulharských antifašistov, ktorí skončili v koncentračných táboroch. V nich 12 zahynulo, z toho sedem študentov SVŠT. K slovenským partizánom sa časť Bulharov pridala po zahájení SNP a ďalšia časť po spomenutom zatýkaní. Začiatkom roka 1945 sa v rámci Nitrianskej partizánskej brigády vytvorila čata s jadrom 11 alebo 13 bulharských partizánov, ktorej velil Stojan Panov Stojanov. On a ďalší traja bulharskí príslušníci čaty padli 13. februára 1945. Pochovali ich na cintoríne v Hronskom Beňadiku.
Na pamäť bulharských partizánov, ktorí zahynuli počas SNP, odhalili v Bratislave na Vajanskom nábreží 3. septembra 1949 pomník od akademického sochára Františka Davida. Pomník predstavuje bronzové súsošie partizánskej dvojice v nadživotnej veľkosti na žulovom podstavci.

 

Z nižšie uvedeného zdroja sme excerpovali zoznam na Slovensku pôsobiacich bulharských antifašistov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

 • Sejko Stančev Daskalov (SU, 2. 11. 1919 - 13. 2. 1945 ) bol príslušníkom bulharskej čaty partizánov. Padol v krvavom boji spojených partizánskych brigád pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Charizan Nikolov Charizanov (SVŠT, 28. 12. 1915 - 30. 4. 1945) pochádzal z Macedónska, neskôr žil v Bulharsku. Zapojil sa do bojov v partizánskej brigáde P. A. Velička, ktorej členovia neskôr bojovali v radoch Červenej armády. Zahynul pri zneškodňovaní míny pri Porube na Morave.
 • Enju Enev Ignatov (SVŠT, 14. 11. 1915 - 13. 2. 1945) z Bulharska od roku 1941 študoval na SVŠT, kde sa zapojil do ilegálnych štruktúr bulharských študentov. Koncom roka 1944 sa stal členom internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády, v rámci ktorého sa stal členom čaty S. P. Stojanova. V noci z 13. na 14. februára sa partizánske zväzky Alexander Nevský a Nitrianska partizánska brigáda z tyla prebili frontom a prešli Hron. Pri prechode zahynulo 80 partizánov a aj Enju Enev Ignatov.
 • Christo Botev Mirčev (záhradník, 13. 9. 1917 - 2. 9. 1944) bol zastrelený v Trenčianskej Teplej spolu so siedmimi slovenskými obyvateľmi za pomoc partizánom.
 • Pavel Marinov Penev (záhradník, 9. 6. 1927 - 23. 9. 1944) zahynul pri Jánovej Lehote ako partizán brigády Ján Nálepka.
 • Stojan Panov Stojanov (SVŠT, 2. 2. 1920 - 13. 2. 1945) bol v radoch študentov, ktorí koncom decembra 1944 odišli k partizánom. Keď sa v rámci Nitrianskej partizánskej brigády vyčlenila samostatná čata bulharských partizánov, S. P. Stojanov sa stal jej veliteľom. Padol v krvavom boji brigády pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Angel Cvetkov Vichrovski (SVŠT, 19. 11. 1918 - 27. 10. 1944) počas SNP bojoval v radoch 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina. Keď Nemci 26. októbra 1944 prelomili obranu povstalcov pri Liptovských Revúcach, partizáni boli nútení sa presunúť na základňu na Latiborskej holi. A. C. Vichrovski padol pri presune v pamätnom boji pri Krížnej.
 • Petar Srebrov Jovčev (SU, august 1910) člen ilegálnej komunistickej strany bol zadržaný pri hromadnom zatýkaní v novembri 1944. Zahynul v internačnom tábore Litoměřice.
 • Dimitar Georgiev Todorov (SU, 6. 7. 1912 - 13. 2. 1945) bol príslušníkom bulharskej čaty partizánov. Padol v krvavom boji spojených partizánskych brigád pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Dimitar Georgiev Genedžikov (SU) v BONSSe mal na starosť rádio. Partizán, zahynul na následky zranení v boji pri Rudne nad Hronom a Voznici.
 • Koľjo Georgiev Georgiev (záhradník, 2. 2. 1945) bol zastrelený v Banskej Bystrici za pomoc partizánom.
 • Ivan Krastev Dimitrov (záhradník) bol zastrelený za pomoc partizánom.
 • Slavi Račev Valkov (SVŠT) zahynul v koncentračnom tábore.
 • V koncentračných táboroch zahynuli Ivan Marinov Katarov, Stefan Christo Popov.
 • Na pamätnej tabuli padlých študentov SVŠT je ďalších šesť mien, ku ktorým sme nezískali žiadne informácie. Pravdepodobne zahynuli v koncentračných táboroch, či to boli všetci Bulhari nevieme potvrdiť (E. G. Bersinski, D. G. Christov, A. I. Stoilov, A. Tankopišea, V. P. Telbyzov, V. P. Vasilev).

 

Mitju Placharov: Účasť Bulharov v protifašistickom odboji v Československu (1938-1945), in: Zborník múzea SNP 10, Martin-Banská Bystrica 1985, str. 165-193

Blízke pamätníky

Kamerové systémy