Dve storočia ohrozovala Osmanská ríša Uhorsko, ale 12. novembra 1683 utrpeli turecké vojská pri Viedni rozhodujúcu porážku, po ktorej už len ustupovali. Predchodcom kostola na Hlbokej ceste na Kalvárii bola kaplnka sv. Kríža, ktorú postavili roku 1694 z vďaky za oslobodenie spod tureckého nebezpečenstva.

Pamätná tabuľa, ktorú dali zhotoviť slovenskí vojaci a odhalili ju 12. septembra1998 v Bratislave na fasáde kostola Panny Márie Snežnej na Hlbokej ceste, pripomína účasť bojovníkov proti Turkom.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy