Nórsky spisovateľ Björnstjerne Björnson (Bjørnstjerne Bjørnson), držiteľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1903, sa zastal práv slovenského národa na medzinárodnom poli v dobe národnostného útlaku, protestoval proti krvavému zásahu žandárov v Černovej v roku 1907. Z vďačnosti navrhol v roku 1930 architekt Dušan Jurkovič pamätník v podobe veľkého nápisu so spisovateľovým menom na brale Demänovskej doliny. Pamätník sa nezrealizoval, dlhú dobu bola jediným Björnsonovým pomníkom na Slovensku viacdielna pamätná tabuľa, ktorú dala osadiť Slovenská liga v roku 1946 v Bratislave. Na výstave Pocta Björnsonovi v roku 2010 predstavili spisovateľovu bustu, neskôr osadenú v bratislavskej Redute a 28. októbra 2010 odhalili pod bralom vodnej nádrže Ružín výtvarnú časť širšie koncipovaného pamätníka (s vyhliadkovou terasou) od architektov Dušana Buráka a Michala Buráka. Na sklenej tabuli s trojjazyčným nápisom bola upomienka na Jurkovičov návrh. Tabuľu v nasledujúcom roku rozbila padajúca skala alebo vandal a mesto Košice upustilo od dobudovania vyhliadkovej terasy. Ako náhrada sa v košickom mestskom parku v roku 2018 zrealizoval Björnsonov pamätník s jeho citátmi výtvarne evokujúci otvorenú knihu a zároveň krídla slobody.
Budova Reduty v Bratislave bola postavená v roku 1773 ako sýpka a svoj honosný výzor získala po prestavbe v rokoch 1913 - 1919. V roku 2012 dokončili nákladnú rekonštrukciu budovy, v ktorej má sídlo Slovenská filharmónia. Na obnove sa sumou 2 mil. € podieľalo Nórske kráľovstvo. Ako výraz vďaky bolo preto nádvorie Reduty pomenované po Björnstjerne Björnsonovi. Dňa 10. mája 2012 za prítomnosti nórskych hostí bolo odovzdaná zrekonštruovaná Reduta do užívania. Na zastrešenom nádvorí našla nové umiestnenie aj Björnsonova busta od sochára Víťa Bojňanského. Bustu pôvodne odhalili na výstave Pocta Björnsonovi v priestoroch Bratislavského hradu nórsky kráľ Harald V. a slovenský prezident Ivan Gašparovič 27. októbra 2010 (rok 2010 - sté výročie úmrtia spisovateľa, 27. október - deň tragédie v Černovej).

 

Jozef Beňovský: Pocta Björnsonovi na Slovensku, in: Knižnica 3/2011, str. 48-53

Blízke pamätníky

Kamerové systémy