Bratislavský rodák Arthur Fleischmann, svetoznámy sochár a doktor medicíny, v začiatkoch výtvarne pôsobil vo Viedni, pracoval s netradičnými materiálmi a postupne si jeho dielo získalo svetový ohlas. Veľký čas života prežil v Londýne, zomrel v Španielsku. V Bratislave na Bielej ul. č. 6, kde vyrastal, 26. novembra 2002 otvorili Múzeum Arthura Fleischmanna. Na priečelí domu je mu venovaná pamätná tabuľa. 

 

Zuzana Francová: Múzeum Arthura Fleischmanna, Pamiatky a múzeá 3/2003, str. 34-37

Blízke pamätníky

Kamerové systémy