Každoročne konaná kalvárska slávnosť bola 18. septembra 1892 spojená s otvorením lurdskej jaskyne v kameňolome na Hlbokej ceste. Od Dómu sv. Martina sa vydala masová procesia veriacich na Kalváriu a po pobožnostiach Krížovej cesty sa v predvečerných hodinách zostúpilo do kameňolomu, kde sa posvätila socha Lurdskej Panny Márie. Najpozoruhodnejšou aristokratickou osobnosťou na slávnosti bola arcivojvodkyňa Izabela so štyrmi dcérami. K lurdskej jaskyni ich priviedol uvádzateľ podujatia Jozef Palugay. Izabela bola manželkou arcivojvodu Fridricha, prapravnuka Márie Terézie, v Prešporku žili od roku 1882.
Prítomnosť Izabely je zaznamenaná pod sochou Panny Márie na pamätnej zakladateľskej tabuli, ktorú asi dala osadiť sama zakladateľka lurdskej jaskyne grófka Gabriela Szápáry.
Preklad nápisu tabule podľa Haľka: Našej drahej Lurdskej Panej venovaná grotta, ktorá bola v roku 1892 založená, 18. septembra t. r. posvätená a pod ochranu jej kráľovskej a cisárskej výsosti arcikňažnej Izabely zverená - na stálu pamiatku jej pobytu v Prešporku.

Ezen, Lourdes-i Miasszonyunknak
szentelt, barlang 1892 ki évben készült
u. é. szept. 18-án űnnepélyesen megál-
datott és Izabelle főherczegné
ő cs. és k. Fenségének oltalmába
holyeztetett Pozsonybani tartózko-
dása őrők emlékeűl.

Diese U. L. frau von Lourdes gewidmete
Grotte wurde im Jahre 1892 errichtet
am 18. Sept. d. J. eingeweibt und unter
den Schulz Ihrer k. u. k. habeit der frau
Arzherzagin Isabelle gestellt zur immer
währenden Chrinnerung an ihre Anwe
senheit in Pressburg.

 

Jozef Haľko: Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave, Bratislava 2005, str. 10-12

Blízke pamätníky

Kamerové systémy