Alžbeta, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. si vzala durínske knieža Ľudovíta IV. za manžela. Preto má niekedy aj prívlastok Durínska. Manžel čoskoro zahynul v boji a jeho príbuzní ju vyhnali z hradu Wartburg. Alžbeta sa venovala charitatívnej činnosti. Už v roku 1235 ju vyhlásili za svätú.

Mramorové súsošie sv. Alžbety Uhorskej v záhrade Prepoštského paláca na Kapitulskej ulici vytesal sochár Alojz Rigele priamo na mieste na jeseň roka 1907. V kompozícii súsošia je okrem Alžbety aj dievčatko a malý žobráčik, ktorého pridal po pripomienke objednávateľa, keď mu predstavil pôvodnejší dvojfigurálny model zo sadry. Podstavec pod sochu zrealizoval kamenár Karol Mahr. Objednávateľom a donátorom sochy bol prepošt František Komlóssy. Odhalili ju 17. novembra 1907 pri slávnosti sedemstoročnice narodenia sv. Alžbety za prítomnosti Izabelly, manželky arcikniežaťa Friedricha, ktorá podujatia osláv financovala.

V záhrade pri Modrom kostolíku na Bezručovej ulici je inštalovaná zmenšená kópia predmetného súsošia z liateho kameňa.

 

Zsolt Lehel: Alojz Rigele, Bratislava 2008;

Adriena Jurášová-Danková: Bratislavský sochár Alojz Rigele, in: Z novších výtvarných dejín Slovenska, Bratislava 1962, str. 279 - 323

Blízke pamätníky

Kamerové systémy