Alžbeta Güntherová - Mayerová bola výtvarná historička. Narodila sa a zomrela v Bratislave. Pracovala v bratislavskom mestskom múzeu. Jej manžela, zamestnanca konzulátu USA, v roku 1949 zatkli a vo väzení zavraždili. Samotnú A. Güntherovú - Mayerovú režim nútene vysťahoval do Betliara a aj keď sa neskôr vrátila do Bratislavy, bola neustále prenasledovaná. Pracovala na štvorzväzkovom Súpise pamiatok, zamestnala sa na Pamiatkovom ústave a neskôr na VŠVU. Zahynula pri dopravnej nehode.

Na Panenskej ulici na dome, v ktorom sa Alžbeta Güntherová - Mayerová narodila, jej mesto Bratislava dalo odhaliť v roku 2005 pamätnú tabuľu.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy