Moravan Alois Kolísek bol v roku 1891 vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. Bol to spoločensky angažovaný polyglot, zaujímal sa o osud slovenského národa, bol pri každej dobovej udalosti spojenej s prezentáciou slovenskej kultúry v Čechách a počas celého života sa zúčastňoval podujatí, ktoré prehlbovali česko-slovenské vzťahy. V roku 1906 odcestoval do Vatikánu, aby sa po kauze Černová zastal Andreja Hlinku. V roku 1907 navštívil Slovensko. Asistoval pri etablovaní Dočasnej vlády na Slovensku, v roku 1919 pochoval na Bradle troch katolíckych talianskych letcov, ktorí zomreli spolu so Štefánikom. V tomto období sa presťahoval do Bratislavy, podieľal sa na zakladaní škôl na južnom Slovensku a Hudobnej školy v Bratislave. Popri tom bol profesorom filozofie v trnavskom seminári. Spolu so svojimi bratmi organizoval pravidelne púte do Lúrd. Po návrate z púte v roku 1931 zomrel v Brne pravdepodobne na následky otravy jedlom počas spiatočnej cesty. Na Svatom Hostýne na Morave ho pochoval Andrej Hlinka.
V Bratislave na Františkánskom námestí oproti budove hudobnej školy Aloisovi Kolískovi 17. septembra 1933 odhalili pomník s bronzovým poprsím od sochára Jozefa Pospíšila. Pomník v náklade 24,5 tisíc korún dala postaviť Slovenská liga, ktorej bol Kolísek členom.

Ján Ruman: Slovenská liga - budovateľka duchovných a hmotných pomníkov národa, in: Pamiatke predkov, Bratislava 1944, str. 130;
Štefan Papp: Moravský priateľ Slovákov Alois Kolísek, in: Záhorie 2/2008, str. 14-17

Blízke pamätníky

Kamerové systémy