Otec a syn, hudobníci. A. Albrecht (1885 - 1958) bol dirigentom, skladateľom a organistom v Dóme sv. Martina. J. Albrecht (1919 - 1996), pedagóg a muzikológ, založil súbor Musica eterna. V Bratislave na Kapitulskej 1 na dome, kde žili, im odhalili v roku 1998 pamätnú tabuľu. Sú pochovaní v spoločnej hrobke na Ondrejskom cintoríne.

J. Albrecht má od roku 2002 odhalenú pamätnú tabuľu aj v priestoroch ZUŠ v Šamoríne.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy