Upaľovanie bosoriek, poľutovaniahodná udalosť v kresťanských dejinách Európy, mala svoje prejavy aj v slovenských mestách. Prvou obeťou honu na čarodejnice v Prešporku sa stala A. Toott Borlobaschin, ktorú po mučení upálili 24. mája 1602 na pomedzí dnešného Hurbanovho a Župného námestia.
Na pamäť tejto udalosti dala Spoločnosť Uroboros zhotoviť bronzovú pamätnú tabuľu, ktorú osadili do dlažby na mieste smrti A. Toott Borlobaschin. Odhalili ju 24. mája 2002. Autorkou pamätnej tabule bola sochárka Ľudmila Cvengrošová.
V 1. polovici roka 2014 sa pamätná tabuľa stratila a nepodarilo sa zistiť jej ďalší osud. Ako jej náhradu v roku 2019 zhotovil kamenár Roman Kovrižnych novú tabuľu podľa pôvodného originálu. Jej donorom bolo oz Slars, osadili ju na mieste stratenej tabule.
Na bratislavskom hradnom vrchu je aj plastika Dievča s havranmi, venovaná upáleným prešporským bosorkám.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy