Dohoda ČSR s Maďarskom z 27. februára 1946 umožnila nútene odsunúť zo Slovenska toľko Maďarov, koľko sa dobrovoľne Slovákov v Maďarsku prihlásilo na presídlenie na Slovensko. Vláda ČSR mala síce pôvodne v pláne odsunúť takmer všetko maďarské obyvateľstvo, dohoda jej umožňovala nad rámec reciprocity aj vysťahovať Maďarov, ktorí sa dopustili počas vojny trestných činov proti ČSR (Slovensku). Maďarsko nesúhlasilo so žiadnou zámenou obyvateľstva, na dohodu pristúpilo pod tlakom víťazov 2. svetovej vojny a faktom, že ČSR prinútila odísť na prelome rokov 1946 a 1947 vyše 40 tisíc Maďarov aj do vysídleného českého pohraničia. Do Maďarska bolo nakoniec v rokoch 1947 a 1948 vysťahovaných takmer 90 tisíc obyvateľov maďarskej národnosti.

V parku pri Trojičnom námestí v Podunajských Biskupiciach 6. októbra 2007 odhalili pomník v podobe vyrezávaného dreveného stĺpa na pripomenutie udalosti vysídlenia Maďarov z Podunajských Biskupíc (6. október je v Maďarsku Dňom národného smútku). Pomník dala postaviť pobočka Csemadoku v Podunajských Biskupiciach. Udalosti sa zúčastnila predsedníčka parlamentu Maďarska Katalin Sziliová a predseda Strany maďarskej koalície Pál Csáky, obaja ako súkromné osoby.

 

Duchovné dedičstvo, Vetvárska
Robert Koch (1843 - 1910), Podunajské Biskupice
Rímsky míľnik, Biskupická
Pomník padlých, Podunajské Biskupice
Míľnik Červenej armády, Komárovská
Matica slovenská, Biskupická 15
Csemadok, Biskupická 15
Biskupický hasičský zbor, Biskupická 15
Kamerové systémy