Titus Zeman vstúpil v roku 1927 do saleziánskej komunity v Šaštíne. Gymnaziálne štúdiá dokončil v Kláštore pod Znievom, teologické vzdelanie získal v Ríme a v Turíne, kde bol v roku 1940 vysvätený za kňaza. Po návrate na Slovensko sa začlenil medzi saleziánov na Miletičke, od 1. júla 1941 bol kaplánom farnosti Bratislava - Tehelné pole. V roku 1943 ho uvolnili z pastoračnej služby, aby mohol byť učiteľom na biskupskom gymnáziu v Trnave. Po perzekúciách rehoľníkov na Slovensku začal organizovať ich ilegálne prechody za hranice. Pri treťom z nich bol zatknutý a v roku 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia, z ktorého bol podmienečne prepustený v roku 1964. Na slobode pracoval ako skladník, v roku 1968 mu dovolili vykonávať prácu kňaza a slúžiť verejné omše. Po prežitých útrapách ale začiatkom nasledujúceho roka zomrel. Z podnetu slovenských saleziánov sa v roku 2010 začal proces beatifikácie mučeníka Titusa Zemana. Dekrét o mučeníctve potvrdil pápež František 27. februára 2017. Obrad blahorečenia vykonal pápežský legát kardinál Angelo Amato 30. septembra toho roka v petržalskom kostole Svätej rodiny.
Dňa 11. marca 2012 v Bratislave na fasáde kostola Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici odhalil a požehnal provinciál slovenských saleziánov Karol Maník pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom Titusa Zemana. Autorom reliéfu je architekt Stanislav Májek.

 

Titus Zeman - chronológia života, in: www.tituszeman.sk

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy