Titus Zeman vstúpil v roku 1927 do saleziánskej komunity v Šaštíne. Gymnaziálne štúdiá dokončil v Kláštore pod Znievom, teologické vzdelanie získal v Ríme a v Turíne, kde bol v roku 1940 vysvätený za kňaza. Po návrate na Slovensko sa začlenil medzi saleziánov na Miletičke, od 1. júla 1941 bol kaplánom farnosti Bratislava - Tehelné pole. V roku 1943 ho uvolnili z pastoračnej služby, aby mohol byť učiteľom na biskupskom gymnáziu v Trnave. Po perzekúciách rehoľníkov na Slovensku začal organizovať ich ilegálne prechody za hranice. Pri treťom z nich bol zatknutý a v roku 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia, z ktorého bol podmienečne prepustený v roku 1964. Na slobode pracoval ako skladník, v roku 1968 mu dovolili vykonávať prácu kňaza a slúžiť verejné omše. Po prežitých útrapách ale začiatkom nasledujúceho roka zomrel. Z podnetu slovenských saleziánov sa v roku 2010 začal proces beatifikácie mučeníka Titusa Zemana. Dekrét o mučeníctve potvrdil pápež František 27. februára 2017. Obrad blahorečenia vykonal pápežský legát kardinál Angelo Amato 30. septembra toho roka v petržalskom kostole Svätej rodiny.
Dňa 11. marca 2012 v Bratislave na fasáde kostola Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici odhalil a požehnal provinciál slovenských saleziánov Karol Maník pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom Titusa Zemana. Autorom reliéfu je architekt Stanislav Májek.

 

Titus Zeman - chronológia života, in: www.tituszeman.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy