Vojvodinský Srb Svetozar Miletić (Светозар Милетић) bol žiakom Ľudovíta Štúra na bratislavskom lýceu v rokoch 1844 - 1846. Tu ho veľmi ovplyvnil Ľudovít Štúr svojou myšlienkou všeslovanskej vzájomnosti. V nasledujúcich dvoch školských rokoch študoval právo v Pešti a Bratislave, v domovine sa zapojil do povstania v rokoch 1848 - 1849, právo neskôr doštudoval vo Viedni. Advokátsku prax si otvoril vo vojvodinskom Novom Sade, tu sa v dvoch ročných obdobiach stal starostom mesta. Miletić bol v 60-tych rokoch ešte zástancom myšlienky dohody s maďarským národom, tú ale po rakúsko-maďarskom vyrovnaní postupne opustil. Keď sa stal poslancom Uhorského snemu, viackrát vystúpil na ochranu práv Slovákov. V roku 1868 v sneme obhajoval ich právo hovoriť rodným jazykom a protestoval tiež proti zatvoreniu Matice slovenskej v roku 1875. V roku 1869 založil Srbskú národnú liberálnu stranu, ktorú viedol až do roku 1883, bol aj predsedom Matice srbskej. Po odsúdení v roku 1878 strávil 3,5 roka vo väzení, následne sa stal opätovne poslancom snemu. V závere života trpel psychickou poruchou, ktoré mu už neumožnila zasahovať do spoločenského diania.
V roku 1921 po Svetozarovi Miletićovi v Bratislave premenovali ulicu. V parkovom priestore ulice mu osadili mramorovú pamätnú tabuľu na nízkom betónovom podstavci.

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku

Kamerové systémy