Štefan Sandtner navštevoval saleziánske školy v Šaštíne a Hronskom Svätom Beňadiku. Teologické štúdium absolvoval na univerzite v Ríme. V Ríme bol v roku 1943 vysvätený za kňaza. Následne pôsobil na Slovensku ako saleziánsky pedagóg. Po perzekúciách rehoľníkov po celom Slovensku ho v roku 1952 odsúdili po nezdarenom úteku za hranice. Väzenie opustil až po amnestii v roku 1960. Potom pracoval ako skladový robotník až do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1968. V tajnosti však vykonával duchovnú službu. Po roku 1989 žil v Bratislave saleziánskom dome na Miletičovej. Š. Sandner sa venoval básnickej tvorbe aj prekladu, prvé zbierky básní mu vyšli knižne v Ríme ešte počas socialistického režimu. Pochovaný je v saleziánskej hrobke Cintorína Vrakuňa.
Pri 10-ročnom výročí smrti bola saleziánovi Š. Sandtnerovi na priečelí kostola na Miletičovej odhalená 14. augusta 2016 pamätná tabuľa. Podujatie tak nadviazalo na predchádzajúce odhalenie pamätnej tabule v jeho rodnom Pezinku (29. apríla 2016) v deň pred stým výročím narodenia.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy