Štefan Sandtner navštevoval saleziánske školy v Šaštíne a Hronskom Svätom Beňadiku. Teologické štúdium absolvoval na univerzite v Ríme. V Ríme bol v roku 1943 vysvätený za kňaza. Následne pôsobil na Slovensku ako saleziánsky pedagóg. Po perzekúciách rehoľníkov po celom Slovensku ho v roku 1952 odsúdili po nezdarenom úteku za hranice. Väzenie opustil až po amnestii v roku 1960. Potom pracoval ako skladový robotník až do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1968. V tajnosti však vykonával duchovnú službu. Po roku 1989 žil v Bratislave saleziánskom dome na Miletičovej. Š. Sandner sa venoval básnickej tvorbe aj prekladu, prvé zbierky básní mu vyšli knižne v Ríme ešte počas socialistického režimu. Pochovaný je v saleziánskej hrobke Cintorína Vrakuňa.
Pri 10-ročnom výročí smrti bola saleziánovi Š. Sandtnerovi na priečelí kostola na Miletičovej odhalená 14. augusta 2016 pamätná tabuľa. Podujatie tak nadviazalo na predchádzajúce odhalenie pamätnej tabule v jeho rodnom Pezinku (29. apríla 2016) v deň pred stým výročím narodenia.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy