Advokát Štefan Marko Daxner, Štúrov žiak, bol v Tisovci veliteľom dobrovoľníckej gardy, ktoré v Uhorsku vznikali na ochranu poriadku na prelome rokov 1847-8. Spolu s Jánom Franciscim zvolal stretnutie národovcov na fare v Liptovskom Mikuláši 10. mája 1948, po ktorom sa prezentovali Žiadosti národa slovenského. V októbri bol zatknutý za šírenie Štúrovho proklamačného letáku Bratia Slováci. Odsúdili aj jeho priateľov Michala Bakulínyho a J. Francisciho, veliteľov dobrovoľníckych gárd v Kokave a Hnúšti. Z väzenia v Pešti, odkiaľ ich v januári 1949 vyslobodil príchod cisárskeho vojska, odišli priamo k slovenským povstalcom pri Leopoldove. V zbore povstalcov Daxner a Francisci získali dôstojnícke postavenie, zbor operoval na strednom Slovensku, v novembri bol v Bratislave slávnostne rozpustený. Daxner v roku 1861 inicioval národné zhromaždenie inteligencie v Martine, ktoré prijalo ním vypracované Memorandum národa slovenského. V spomenutom roku bol Daxner menovaný podžupanom Gemerskej stolice. Z pozície úradu sa mu podarilo presadiť otvorenie slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej v roku 1862. V roku 1874 bola škola nariadením panovníka zatvorená. Daxner sa potom neúspešne súdil v prospech zakladateľov o majetok školy, ktorý uhorské úrady vydali Gemerskej stolici. V roku 1885 stál pri založení Tatrabanky ako zástupca Vzájomnej pomocnice z Tisovca. Pochovaný bol na evanjelickom cintoríne v Tisovci, dnes jeho ostatky ležia na Národnom cintoríne v Martine.
Štefan Marko Daxner má osadenú bustu zo zliatiny kovov na mramorovom stĺpe v parku po ňom pomenovaného bratislavského námestia. Autormi výtvarne hyperbolizovaného pamätníka sú sochár Karol Lacko a architekt Virgil Droppa. Odhalili ho 21. júla 1973. V Tisovci má pamätnú tabuľu na rodnom dome a v Rimavskej Sobote pieskovcový pamätník od sochára Andreja Melicherčíka.

 

Július Botto: Životopis Štefana Marka Daxnera, Rimavská Sobota 1922

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy