Štefan Banič počas svojej exulantskej anabázy v USA zostrojil a dal si patentovať variantu padáka nepodobného tomu z dnešných čias. V 60-tych rokoch minulého storočia sa jeho osobou začal zaoberať smolenický učiteľ a regionálny historik Štefan Jastrabík, ktorý sa stal iniciátorom pomníkov venovaných Baničovi (náhrobníka na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi, pamätnej tabule na rodnom dome a pamätníka na bratislavskom letisku).
Pamätník vynálezcu padáka Štefana Baniča bol odhalený pred letiskovou budovou 23. novembra 1970. Jeho autormi boli sochár Vladimír Môťovský a architekt Otto Wiesner. Busta bola vytvorená z hydronália a schematizovaný padák z hliníkových dielcov. V roku 2009 pri rekonštrukcii terminálu bol pamätník demontovaný a odložený v skladových priestoroch letiska. Dlho čakal na svoju obnovu, letisko sa ho istý čas aj chcelo vzdať. Po obnove pamätník na letisku odhalili v máji 2019 riaditeľ letiska Jozef Pojedinec a Jana Hamšíkova z Mestského úradu ochrany pamiatok.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy