Štefan Banič počas svojej exulantskej anabázy v USA zostrojil a dal si patentovať variantu padáka nepodobného tomu z dnešných čias. V 60-tych rokoch minulého storočia sa jeho osobou začal zaoberať smolenický učiteľ a regionálny historik Štefan Jastrabík, ktorý sa stal iniciátorom pomníkov venovaných Baničovi (náhrobníka na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi, pamätnej tabule na rodnom dome a pamätníka na bratislavskom letisku).
Pamätník vynálezcu padáka Štefana Baniča bol odhalený pred letiskovou budovou 23. novembra 1970. Jeho autormi boli sochár Vladimír Môťovský a architekt Otto Wiesner. Busta bola vytvorená z hydronália a schematizovaný padák z hliníkových dielcov. V roku 2009 pri rekonštrukcii terminálu bol pamätník demontovaný a odložený v skladových priestoroch letiska. Dlho čakal na svoju obnovu, letisko sa ho istý čas aj chcelo vzdať. Po obnove pamätník na letisku odhalili v máji 2019 riaditeľ letiska Jozef Pojedinec a Jana Hamšíkova z Mestského úradu ochrany pamiatok.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy