Samuel Jurkovič sa narodil na Brezovej, kde je i pochovaný. Pochádzal z roľníckej rodiny, na štúdiách ho podporoval strýko. Jeho dcéra sa stala manželkou J. M. Hurbana. Pôsobil 15 rokov ako učiteľ a notár v Novom Meste nad Váhom, v roku 1831 sa presťahoval do Sobotišťa. Tam mu čoskoro zomrela manželka aj tri zo šiestich detí. V Sobotišti založil prvé úverové družstvo Gazdovský spolok ale tiež aj ochotnícky spolok. Po nezhodách s evanjelickým kňazom Klszákom odišiel v roku 1848 do Brezovej. Po viacmesačnom azyle u švagra na moravskej Rusave a neskôr v Prahe v revolučných rokoch sa vrátil na Brezovú. Ako úradníka ho v roku 1857 preložili do Vrboviec a o dva roky pozbavili notárskeho úradu. Na starobu sa usadil u zaťa na Turej Lúke, tam aj zomrel. Zúčastňoval sa spoločensko-národného života, podieľal sa na prípravách Žiadostí slovenského národa v Nitrianskej stolici a aj prvej slovenskej povstaleckej výpravy v roku 1848, prispieval do súdobých slovenských periodík.
Predchodca spoločnosti COOP Jednota, ktorá sa hlási k odkazu Jurkovičovej práce, nechal pred svojím sídlom v bratislavskom Ružinove postaviť pomník Samuelovi Jurkovičovi v roku 1987. Autorom jeho bronzovej sochy je sochár Ladislav Snopek.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy