Samuel Jurkovič sa narodil na Brezovej, kde je i pochovaný. Pochádzal z roľníckej rodiny, na štúdiách ho podporoval strýko. Jeho dcéra sa stala manželkou J. M. Hurbana. Pôsobil 15 rokov ako učiteľ a notár v Novom Meste nad Váhom, v roku 1831 sa presťahoval do Sobotišťa. Tam mu čoskoro zomrela manželka aj tri zo šiestich detí. V Sobotišti založil prvé úverové družstvo Gazdovský spolok ale tiež aj ochotnícky spolok. Po nezhodách s evanjelickým kňazom Klszákom odišiel v roku 1848 do Brezovej. Po viacmesačnom azyle u švagra na moravskej Rusave a neskôr v Prahe v revolučných rokoch sa vrátil na Brezovú. Ako úradníka ho v roku 1857 preložili do Vrboviec a o dva roky pozbavili notárskeho úradu. Na starobu sa usadil u zaťa na Turej Lúke, tam aj zomrel. Zúčastňoval sa spoločensko-národného života, podieľal sa na prípravách Žiadostí slovenského národa v Nitrianskej stolici a aj prvej slovenskej povstaleckej výpravy v roku 1848, prispieval do súdobých slovenských periodík.
Predchodca spoločnosti COOP Jednota, ktorá sa hlási k odkazu Jurkovičovej práce, nechal pred svojím sídlom v bratislavskom Ružinove postaviť pomník Samuelovi Jurkovičovi v roku 1987. Autorom jeho bronzovej sochy je sochár Ladislav Snopek.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy