V bratislavskej Trnávke v Rapošovom parku je pamätník robotníckych revolučných tradícií.  Bol odhalený 21. novembra 1965 a je dielom akademického sochára Ladislava Polláka.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy