V parku arcibiskupského kaštieľa v Podunajských Biskupiciach bol druhotne osadený rímsky míľnik, ktorý arcibiskup János Simor dal v roku 1876 preložiť do záhrady svojho paláca v Ostrihome. V 30-tych rokoch minulého storočia ho uložili do Hradného múzea v Ostrihome. Míľnik bol postavený v roku 230 za vlády cisára Alexandra Severa. Okrem sprievodného dobového nápisu je na ňom uvedená vzdialenosť 16 míľ bez označenia miesta, od ktorého sa merala.
V roku 1996 v Podunajských Biskupiciach osadili kópiu míľnika od sochára Alexandra Rudavského, ktorý ju mal zhotoviť už v roku 1993. Preklad nápisu z míľnika na bronzovej tabuľke pripravil historik Péter Püspöki Nagy. V preklade doplnil chýbajúce miesto Carnuntum, ktoré odpovedá uvedenou vzdialenosťou (od Biskupíc). Predpokladom pre túto možnosť bolo pripustiť, že cesta prechádzajúca Biskupicami ležala v spomenutej dobe v Rímskej ríši. Ale stále je aj reálna možnosť, že územie Biskupíc nebolo súčasťou ríše a míľnik bol do obce premiestnený z iného neznámeho miesta na pravom dunajskom brehu.

 

Richard Miške: Záhada rímskeho míľnika z Podunajských Biskupíc a problém rímskej hranice (1. časť – míľnik), 25. 8. 2019, in: dennikn.sk/blog;
Eleonóra Csanaky: História Biskupíc v dobe rímskej, in: Biskupické noviny 2/2019, str. 8

Duchovné dedičstvo, Vetvárska
Robert Koch (1843 - 1910), Podunajské Biskupice
Pomník padlých, Podunajské Biskupice
Míľnik Červenej armády, Komárovská
Matica slovenská, Biskupická 15
Csemadok, Biskupická 15
Biskupický hasičský zbor, Biskupická 15
Kamerové systémy