R. Coudenhove-Kalergi sa narodil v Japonsku v diplomatickej rodine, zomrel v Rakúsku. Predkovia mali rakúske, grécke a holandské korene. Žil v Čechách, USA, Švajčiarsku. Po vzniku Československa bol jeho občanom, neskôr občanom Francúzska. Od dvadsiatych rokov minulého storočia rozpracovával myšlienky zjednotenej Európy v rade knižných diel. V roku 1923 založil Paneurópsku úniu s pôvodným sídlom vo Viedni, dnes v Ženeve. Bol jej prvým predsedom až do smrti. Po 2. svetovej vojne sa podieľal na založení aj ďalších európskych organizácií, podporujúcich jednotu európskych krajín.
Pamätnú tabuľu Richardovi Coudenhove-Kalergi odhalili vo vstupných priestoroch Paneurópskej vysokej školy 23. októbra 2014.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy