Rafinéria Apollo spracovávala minerálne oleje od roku 1895. Jednou z epizód v jej histórii je ťažké bombardovanie počas 2. svetovej vojny. Spojenci v snahe sťažiť zásobovanie nemeckých vojsk pohonnými hmotami sa rozhodli nechať zbombardovať bratislavskú rafinériu Apollo 16. júna 1944. Zahynulo pritom veľa zamestnancov Apolla ale aj ostatného obyvateľstva, pretože bomby zasiahli aj iné obývané oblasti mesta. Pri rozhodovaní o názve najnovšieho bratislavského mosta, ktorého ľavobrežné vyústenie pri Dunaji je v priestore, kde sa nachádzala rafinéria, padlo aj rozhodnutie o umiestnení pamätnej tabule na pripomenutie rafinérie, podľa ktorej most nazvali.

Most slávnostne uviedli do prevádzky 4. septembra 2005 a zároveň odhalili pamätnú tabuľu od akademického sochára Andreja Margoča. Donorom tabule bol Slovnaft, ktorý sa považuje za nástupnícku organizáciu rafinérie Apollo. Tabuľa bola dvojdielna, ale spodná nápisová časť v roku 2011 zmizla zásluhou vandalov alebo zberačov kovov.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy