Pomník padlým v 1. svetovej vojne odhalili v roku 1933. Obyvatelia Vrakune si ho postavili z príspevku obecnej samosprávy a zo svojej zbierky v záhrade kaplnky. Okrem zoznamu padlých 30 vojakov boli na ňom maďarské nápisové tabule. Dňa 14. októbra 2008 starosta mestskej časti Ladislav Fatura odhalil na pomníku novú pamätnú tabuľu s oslavným slovensko-maďarským nápisom. Po druhej svetovej vojne bola do lona sochy vojaka umiestnená pamätná doska, pripomínajúca dvoch padlých civilov pri prechode frontu počas oslobodzovania. Dnes sa ale na pomníku nenachádza.

 

Megváltásunk 1900 as szetevében
1911 – 1918.
világháború áldozatainak
emlékére.
1933

VEREKNYE KÖZSEG
kegyelettel a háborúban elesetteinek
Becsülettel védtetek bennünket,
szeretettel emlékezunk meg Rólatok,
kifolyt drága véretek gyümölcsözze
a béke áldását.

 

PAMÄTAJ,
AKÁ DRAHÁ, ĽÚBEZNÁ
IM BOLA DOMOVINA
NA PAMÄŤ PADLÝCH RODÁKOV

EMLÉKEZZ,
MILY DRÁGA, KEDVES
VOLT SZÁMUKRA A HAZA
AZ ELESETT HŐSEINK EMLÉKÉRE

VRAKUNČANIA – VEREKNYEIEK
2008

 

Agh József

Agh Károly

Agh Lajos

Árpa József

Ásványi Antal

Bartalos Gáspár

Bazsó János

Bíró Ignác

Fölrich Lajos

Gutléber István

Hamer János

Kaustz Gyula

Koller János

Mayer József

Hamacsek Nándor

Molnár István

Németh János

Rosenberg János

Szende Gyula

Szigl Mátyás

Tóth József

Török Ferenc

Török István

Urbán András

Varjasi János

Wenhardt István

Wenhardt János

Wenhardt Mihály

Zachariás Mihály

Hamacsek József

 

Cintorín tureckých vojakov, Vrakuňa
Augustín Drška (1939 - 2009),  kostol vo Vrakuni
Obetiam komunistického režimu, Vrakuňa

Kamerové systémy