Pomník padlým v Podunajských Biskupiciach odhalili 29. septembra 1936. V snahe na jeho postavenie sa angažoval biskupický hasičský zbor, ktorý na získanie finančných prostriedkov usporiadal aj divadelné predstavenie. Pomník padlým vytvoril sochár Vojtech Ihriský a rozhodujúcou mierou sa o jeho postavenie postarala Slovenská liga. 

Po 2. svetovej vojne na pomník pridali pamätnú tabuľu s menami občanov Biskupíc, ktorí zahynuli počas bojov 2. svetovej vojny. V roku 1946 bol pomník doplnený o pamätnú tabuľu s menoslovom rodiny, ktorá zahynula v koncentračnom tábore a menom obyvateľa, padlého v SNP.

 

AZ ELSŐ VILÁGHABORÚBAN 1914 – 1918
ELESETT HŐSÖK NÉVSORA:

SZABÓ LAJOS
ÁRPA FERENC
KANAVOR JÁNOS
BAB JÓZSEF
KAISER KÁROLY
ÁRPA PETER
RÉGELY JÓZSEF
MÉSZAROS JÁNOS
KOTLÁR TITUS
PRIKLER JÁNOS
HORVÁTH ANTAL
MOLNÁR BÉLA
BEIDLHAUSER MIKLÓS
FUKARI VILMOS
STIFFTER VENDEL
JAVORCSIK FERENC
GUTLEBER LŐRINC
ROTHBAUER JOZSEF
SIPOS ALBERT
SIPOS BELA
KOVÁCS RUDOLF
VOZÁR JÓZSEF
DANIEL LAJOS
NENYOVICS ISTVÁN
ROTHBAUER FERDINAND
TOMANOVICS JÁNOS
GYURKOVICS JÁNOS
FOGLSZINGER JÁNOS
SZARÓ ADAM
CZANNER JÁNOS
KEMÉENY ANTAL
FOGLSZINGER JÁNOS
FEHÉRVIZI FERENC
NAGY MIHÁLY
HIDEGHÉTI VINCE
GAZDAG JOZSEF
HALÁLING FLORIÁN
MESTER FERENC
SZABÓ JÁNOS
KIRTH JÁNOS
KIRTH IGNÁC
NEMETH JÁNOS
ZUBIN VENDEL
VARGA FERENC
SZÁSZ FERENCZ
HÚBERT ANDRÁS
NEMETH JANOS
MOLNAR JÁNOS
FÜLÖP ANTAL

SÁNDOR ISTVÁN
VURM EDUÁRD
TÓTH FERENC
GÁBRIS LÁSZLÓ
VITMANN PÁL
NAGY FERENC
KURTH LAJOS
UJHELYI FERENC
NAGY ISTVÁN
NAGY JÁNOS
PAMMER LAJOS
FENES MÁRTON
RADÓ ISTVAN
FOGLSZINGER ISTVÁN
KANÁVOR TITUS
ZSERNOVICZKY SÁNDOR
KOTLÁR FERENC
FÜLE PÁL
KITLER JÓZSEF
KITLER PÉTER
RIGÓ JÓZSEF
SÁRKÖZI JÓZSEF
RIGÓ KÁROLY
RIGÓ JÁNOS
BUZASI
BOGÁR ISTVÁN
SÁRKÖZI KÁROLY
BOTLÓ JÁNOS
SÁRKÖZI ELEK
WÁGNER PÉTER
MOLNÁR ILJA
RAJNA BÉLA
RAJNA JÓZSEF
FEHÉR LÁSZLO
KURUC SANDOR
NAGY KÁROLY
KUKORICA SÁNDOR
HORVÁTH FERENC
MESZÁROS ISTVÁN
CSAKY VINCE
LAPOS MIHÁLY
AMBRUS KÁROLY
SARKOZI FERENC
HOLOCSI JÁNOS
RIGO JÁNOS
ARPA JOZSEF
RIGÓ ISTVÁN
PRIKLER MARTON
NAGY JÁNOS

HINTERSCHUSTER ISTVÁN

 

NA PAMIATKU OBETIAM
II. SVETOVEJ VOJNY

JOZEF DORNAI
ŠTEFAN DOMÉNY
JÁN HEIMBERGER
FRANTIŠEK HOLOCSI
FRIDRICH KATONA
JÁN KOVÁCS
PAVOL MÉSZAROŠ
LADISLAV NOZDROVICZKÝ
JOZEF OZOGÁNY
MIKULÁŠ OZOGÁNY
FRANTIŠKA RIGOVÁ
ANDREJ SZABÓ
RUDOLF SZELEPCSÉNYI
FRANTIŠEK SZIJARTÓ
LADISLAV VARGA
FERDINAND ZSERNOVICKÝ

KAROL NAGY

 

JÁN RÉGELY
1915 - 1944

ROZÁLIA BLAUOVÁ
1873 - 1943
JÚLIUS BLAU
1901 – 1943
KORNEL BLAU
1936 – 1943
JURAJ BLAU
1940 - 1943

BÉLA BLAU
1907 – 1943
ALŽBETA BLAUOVÁ
1906 – 1943
PAVOL BLAU
1938 – 1943
MARTA BLAUOVÁ
1942 - 1943

NA POČESŤ PADLÝCH V PARTIZÁNSKOM BOJI
A UMUČENÝCH V KONCENTRAČNOM TÁBORE

A PARTIZÁN HARCOKBAN ELESETT ÉS A
KONCENTRÁCIOS TÁBORBAN HALÁLRA KÍNZOTTAK
EMLÉKÉRE

SRDCE PLNÉ VĎAKY? SLZA LÍCE PÁLI?
ZVEĽADÍME DIELO, ZAŇ STE UMIERALI
                                 MILAN KRAUS

 

Duchovné dedičstvo, Vetvárska
Robert Koch (1843 - 1910), Podunajské Biskupice
Rímsky míľnik, Biskupická
Míľnik Červenej armády, Komárovská
Matica slovenská, Biskupická 15
Csemadok, Biskupická 15
Biskupický hasičský zbor, Biskupická 15
Kamerové systémy