Pamätník slovenským obetiam komunistického režimu v Československu odhalili 29. októbra 1992 na Cintoríne Vrakuňa (býv. Ružinovský cintorín). Dala ho postaviť Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorá od roku 2009 pôsobí pod novým názvom Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. Pamätník spočíva z veľkého železného kríža, ktorý vítal pápeža Jána Pavla II. na vajnorskom letisku v roku 1990 a z troch lúčovite sa rozbiehajúcich betónových stien, na ktoré bolo osadených deväť tabúľ s menami obetí režimu.

Dobou sa objavili nové poznatky a zoznam známych obetí sa rozšíril. V auguste 2020 dalo PV ZPKO osadiť na pamätník 6 ďalších tabúľ s menoslovmi a ústrednú pamätnú tabuľu.

Cintorín tureckých vojakov, Vrakuňa
Augustín Drška (1939 - 2009),  kostol vo Vrakuni
Pomník padlých, Vrakuňa
Kamerové systémy