Rafinéria Apollo spracovávala minerálne oleje od roku 1895 až do obdobia, keď ju nahradil Slovnaft. Jednou z epizód v jej histórii je ťažké bombardovanie počas 2. svetovej vojny. Spojenci v snahe sťažiť zásobovanie nemeckých vojsk pohonnými hmotami sa rozhodli nechať zbombardovať bratislavskú rafinériu Apollo 16. júna 1944. Zahynulo pritom veľa jej zamestnancov, ale aj ostatného obyvateľstva, pretože bomby zasiahli aj iné obývané časti mesta.
Mramorovú pamätnú tabuľu 74 obetiam bombardovania z radov zamestnancov Apolla dalo zhotoviť vedenie firmy už v auguste 1944. Pamätná tabuľa neskôr však dlho odpočívala v depozitoch. Od roku 1995 do roku 2018 bola osadená vo vestibule osobnej vrátnice Slovnaftu, ktorý sa považuje za nástupnícku organizáciu spomenutej rafinérie. Odtiaľ ju premiestnili do budovy známej ako Apolka. Je to bývalá budova administratívy rafinérie Apollo, ktorá ako jediná jej stavba zostala zachovaná do dnešných čias.

 

NA PAMIATKU PADLÝM
PRI BOMBARDOVANÍ ZÁVODU
APOLLO
DŇA 16. JÚNA 1944.
AUGUSTÍN VILIAM
BADA HELENA
BANGO RÓBERT
BENOVICS ŠTEFAN
BOŽÍK JOZEF
BUCHA KAMIL
CISÁR JÁN
ČERNÝ ERAZMUS
DENK KAROL
ERTL GUSTAV
FAKUNDINY JÁN
FICK KAROL
FILO FRANTIŠEK
FUKSA ALOJZ
GALBINETZ AUGUSTÍN
GEISSLER KAROL
GEGENHUBER JÁN
GRANČIČ JOZEF
HANUS FRANTIŠEK
HAUSKRECHT ANTON
HAUSKRECHT MARTIN
HATALA JÁN
HOCHREINER ROBERT
HOLÍK FRANTIŠEK
HOLOCSY FRANTIŠEK
HORNÁČEK JOZEF
HÓZ JÁN
ILAVSKÝ JOZEF
JANŽETIČ ŠTEFAN
JANKO KAROL
KAŠČÁK EMANUEL
KESZŐCZE JÚLIUS
KLEIN FRANTIŠEK
KNECHTSBERGER ANNA
KRÁL JÁN
KUKLA JOZEF
LEHRBACHER JÚLIUS
LUKÁČ FRANTIŠEK
LUNÍČEK JÁN
MAAR MICHAL
MALINIAK JURAJ
MANCZALI FRANTIŠEK
MATÉFFY PAVOL
MAYER EDUARD
MIHALOVIČ FRANTIŠEK
MURČO VILIAM
PASTEKA MICHAL
PETRÁŠ MATEJ
POSPIŠIL FRANTIŠEK
Dr. PROKSCHA RUDOLF
PRONAY JOZEF
RALBOVSKY RUDOLF
REHÁK KONŠTANTÍN
RIPPEL KURT
RUŽIČKA JOZEF
SCHIEBEL OTTO
SCHUH FRIEDRICH
STIFFEL JÁN
SZABÓ ONDREJ
SZLATINSZKY RUDOLF
ŠPAK PETER
ŠRÁMEK JOZEF
ŠTAMBERSKY FRANTIŠEK
TORAČ FERDINAND
TULIS LADISLAV
URBAN JOZEF
VALENT JOZEF
VANÍK JOZEF
VAVROVIČ MATEJ
WALZER RÓBERT
WENZL ĽUDEVIT
WINDISCH JÁN
ZABAK FRANTIŠEK
ZAUNER MARGITA
ČESŤ ICH PAMIATKE!

 

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy