V centrálnej časti Martinského cintorína je pomník venovaný nenarodeným deťom, ktorého výtvarnou časťou je dvojica (anjelských) krídiel z umelého materiálu. Kedy bol osadený sa nám zistiť nepodarilo.

Blízke pamätníky

Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Richard Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972), Tomášikova 20
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Československým letcom v RAF, Nám. M. R. Štefánika
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Jur Hronec - Spojená škola Novohradská, Prievozská 1
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Štefan Marko Daxner (1822 - 1892), Daxnerovo námestie
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Padlým námorníkom v 2. svetovej vojne, Zimný prístav
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Galvaniho 17/A
Milan Rastislav Štefánik - Caproni Ca 33, Letisko M. R. Štefánika
Marián Kochanský (1955 - 2006), trhovisko Miletičová
Ľudovít Kukorelli (1914 -1944), park Kvačalova - Svätoplukova
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku

Kamerové systémy