M. R. Štefánik sa stal prvým ministrom vojny Československa, o vznik ktorého sa zaslúžil. Zástupcovia českých a slovenských organizácií v USA podpísali 30. mája 1918 dohodu inak zvanú aj ,,Pittsburghská dohoda" o spoločnom štáte Čechov a Slovákov.

Sochu M. R. Štefánika v leteckej kombinéze osadili v Bratislave roku 1938 na mieste bývalého súsošia Márie Terézie. Jej autorom bol sochár Bohumil Kafka. Sochu za chrbtom dotváral asi 27 m vysoký pylón s levom. Keďže v tom čase bol Hitler už pánom Rakúska, leva otočili smerom na východ. Asi v tom mal byť nejaký význam. Nejedná sa o heraldického českého leva. Jednochvostý lev nad Štefánikom mal byť symbolom čsl. légií, ktoré Štefánik pomáhal zakladať. Po obsadení Petržalky Nemeckom Hitler pri Dunaji údajne predniesol už slávnu vetu: ,,Tá mačka musí preč". V roku 1939 leva z pylóna demontovali a v roku 1944 aj samotný pylón. V 50-tych rokoch dal nový režim odstrániť a asi aj roztaviť sochu Štefánika. Tvárovú časť Štefánikovej sochy sa v roku 2012 podarilo objaviť v depozite SNG vo Zvolene.

Sochu leva na zníženom pylóne ako symbol československej štátnosti znovu odhalili pred budovou SNM 28. októbra 1988 na Vajanského nábreží. Z pôvodného Kafkovho leva sa však už nezachovali všetky časti. Tie dotvoril vedúci katedry reštaurovania na VŠ výtvarných umení Jozef Porubovič. Pamätník doplnila pamätná tabuľa na samostatnom podstavci venovaná vzniku ČSR. Leva z pylónu zložili 23. februára 2009 so zámerom, aby dotvoril novopripravovaný Štefánikov pamätník.

Novú bronzovú sochu M. R. Štefánika odhalili pri Dunaji pri komplexe Eurovea. Predlohou pre novú 7,4 m vysokú a 6 ton ťažkú sochu, ktorú odliali v Blansku, bola menšia socha Štefánika od B. Kafku, ktorá bola odhalená roku 1994 v Prahe pred hvezdárňou na Petříne. Za Štefánikom je vysoký pylón z levom, ktorého sem premiestnili z pamätníka z Vajanského nábrežia. Podstavec pod Štefánikom dopĺňa tabuľa darcov. Na pylóne pod levom je pamätná tabuľa venovaná Pittsburghskej dohode.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy