Letisko v Bratislave je pomenované Letiskom Milana Rastislava Štefánika od 21. marca 1997. Asi 80 cm vysokú bronzovú sochu M. R. Štefánika od Bohumila Kafku našli v priestoroch bratislavského letiska okolo roku 1996. Originál bol zhotovený podľa dátumu pri signatúre v roku 1933, tento odliatok nevedno kedy. Dňa 21. júla 2000 ju v priestoroch letiska slávnostne odhalili. V roku 2011 ju vystavili v novom odletovom terminále za odbavovacím priestorom.
V hale odletového terminálu vystavili repliku dvojplošníka Caproni Ca 33 na ktorom Štefánik zahynul. Na svete sú v súčasnosti len dva originály tohto lietadla a túto repliku vyhotovili nadšenci z Leteckých opravovní Trenčín. Od počiatku spolupracovali s barónkou Mariou Fede Caproni, neterou konštruktéra lietadla, ktorá poskytla projektovú dokumentáciu a pre repliku darovala dve originálne vrtule. Práce na lietadle ukončili roku 2004, Spočiatku bolo vystavené v Piešťanoch, pretože jeho vlastníkom je Vojenské historické múzeum Piešťany, ktoré ho neskôr zapožičalo bratislavskému letisku. Na stropnej konštrukcii letiskovej haly je replika lietadla zavesená na oceľových lanách od júna 2012.

 

Dan Himič: Lákavý Štefánik, in: Téma 13/2018, str. 53-57

Blízke pamätníky

Kamerové systémy