Matúš Dula bol počas štúdií práva v o Viedni a v Budapešti členom slovenských spolkov. V roku 1871 si otvoril v Martine advokátsku kanceláriu. Viackrát zastupoval v národnostne-politických procesoch osoby obvinené uhorskými úradmi. Od roku 1877 bol funkcionárom Slovenskej národnej strany. Neskôr z pozície jej predsedu inicioval stretnutia slovenských národovcov, na ktorých sa kreovala Slovenská národná rada. Na zjazde v Martine 30. októbra 1918 sa SNR prihlásila k spoločnému štátu s českým národom. V novom Československu sa stal poslancom parlamentu, čestným predsedom Matice slovenskej, ale pre svoj pokročilý vek už nemal príležitosť ovplyvňovať verejný život.
Pamätnú tabuľu M. Dulovi odhalili 30. októbra 2019 na Dulovom námestí. Donorom tabule bola Matica slovenská.

 

IÚ MS: Pamätnú tabuľu ...Matúšovi Dulovi odhalili matičiari na Dulovom námestí..., 30. 10. 2019, in: matica.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy