Matúš Dula bol počas štúdií práva v o Viedni a v Budapešti členom slovenských spolkov. V roku 1871 si otvoril v Martine advokátsku kanceláriu. Viackrát zastupoval v národnostne-politických procesoch osoby obvinené uhorskými úradmi. Od roku 1877 bol funkcionárom Slovenskej národnej strany. Neskôr z pozície jej predsedu inicioval stretnutia slovenských národovcov, na ktorých sa kreovala Slovenská národná rada. Na zjazde v Martine 30. októbra 1918 sa SNR prihlásila k spoločnému štátu s českým národom. V novom Československu sa stal poslancom parlamentu, čestným predsedom Matice slovenskej, ale pre svoj pokročilý vek už nemal príležitosť ovplyvňovať verejný život.
Pamätnú tabuľu M. Dulovi odhalili 30. októbra 2019 na Dulovom námestí. Donorom tabule bola Matica slovenská.

 

IÚ MS: Pamätnú tabuľu ...Matúšovi Dulovi odhalili matičiari na Dulovom námestí..., 30. 10. 2019, in: matica.sk

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy